Mokslo ir studijų institucijų mokslinės, meninės ir su jomis susijusios kitos veiklos ataskaita, 2013 m.

Elektroninė sistema

Paaiškinimai  

Vartotojas
Slaptažodis
Įveskite Vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį gavote institucijos elektroniniu paštu

 

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO (MENO) DARBŲ VERTINIMO METODIKA
Ataskaitos pildymo taisyklės
Ataskaitos pildymo vadovo priedas (MTEP ANKETA)